I N T E R L O C K

CONNECTING PEOPLE AND IDEAS

Generation of Love  

Oktober 2019 t/m april 2020
In oktober 2019 starten wij, Stichting Interlock Amsterdam, Jeugd Theaterschool Z-O en Peckham Theatre Londen met de jongeren-uitwisseling 'GENERATION OF LOVE'. 

De deelnemers van 'GENERATION OF LOVE' zijn jongeren (leeftijd 15 tot 18 jaar)  van Jeugdtheaterschool Zuidoost en Peckham Theatre  uit London.


Met 12 deelnemers uit elke stad gaan wij in beide steden cultuur op- snuiven, leuke tripjes ondernemen en theater maken ! 

De eerste uitwisseling is naar London van 19 t/m 25 oktober  en in februari 2020 ontvangen wij de 

groep van Peckham Theatre in Amsterdam Zuidoost. 

PROJECT OMSCHRIJVING:

De uitwisselingsactiviteiten die  zullen plaatsvinden in Amsterdam worden in het Bijlmer Park Theater en bij  Heesterveld Creative community georganiseerd. 

De uitwisselingsactiviteiten die zullen plaatsvinden in Londen worden gefaciliteerd in het Peckham Theatre.

Tijdens de uitwisselingsweken zal men elkaars hotspots verkennen en de nodige toeristische trekpleisters in de steden bezoeken. 

Ook zal de groep zelf een culinair avondje met elkaar organiseren en zal er zoals wij eerder aangaven 

 samen theater worden gemaakt!  

De groep zal gezamenlijk werken aan  een theaterstuk met als thema 'LIEFDE'.

Met theater als middel gaan wij met de deelnemers werken aan hun zelfvertrouwen, ondernemerschap en ook hoe je omgaat met discriminatie en/of racisme in het dagelijks leven. 

Wij zullen de deelnemers stimuleren zoveel mogelijk in gemengde groepen (UK/NL) te werken. 

'GENERATION OF LOVE' wordt gefinancierd door Erasmusplus Jeugd.

Mis geen van de ontwikkelingen, foto's en korte clips van GENERATION OF LOVE, volg ons via 
FBTwitIG en In!
Copyright Jeugdtheaterschool Zuidoost:

Kinderen leren bij ons de cultuur om hen heen bewust waar te nemen en hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken om zichzelf uit te drukken. Ze leren de verbanden en samenhang te zien tussen de verschillende disciplines en leren verschillende technieken te hanteren om zichzelf te uiten en de wereld om zich heen te onderzoeken. 


Last but not least leren ze hun kunst en cultuurervaringen met elkaar te delen en hebben daar plezier in. De missie van de school met daarbij de culturele, sociale en economische waarden is: Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) staat voor de persoonlijke ontwikkeling van peuter tot 19-jarigen in Amsterdam Zuidoost. 

(Waarden: passie, verrijking, inspiratie, kwaliteit en laagdrempelig) op het gebied van theater en dans (Waarde: multidisciplinair) met aandacht voor talentontwikkeling, spelplezier en sociaal-maatschappelijke vaardigheden. (Waarden: kwaliteit, verrijking, inspiratie, samenwerking,flexibel en professioneel). Copyright Theatre Peckham:

A Learning Theatre, where inspirational artists meet aspirational young people. Home to world class creative learning and performance, with and by young people from the diverse communities of South London. 

Theatre Peckham aims to inspire young people from all its diverse local communities to engage with the performing arts as audiences, participants and artists. A local venue with a world view, Theatre Peckham is driven by the cultural diversity and the creative mix of Peckham and its young people. 

We provide routes into the performing arts for disadvantaged young people and a safe space to explore, take risks and negotiate their way in a changing world. We are a charity, providing a platform for vibrant young voices to be heard, grow in confidence and take a voyage of discovery, and proud to be part of South London in all its complexity and vibrancy.  


Projectleider
Stichting Interlock
Amsterdam

Projectpartner 
Jeugd Theaterschool Zuidoost


Projectpartner 
Theater Peckham
London


Gefinancierd door Erasmusplus
Jeugd

Map
Info
Instagram
LinkedIn