I N T E R L O C K
CONNECTING PEOPLE AND IDEAS


JOURNEYS

Empowerment through Exploration of Cultural Heritage

2021 - 2023


PROJECTDOELEN

Dit project heeft tot doel kennis, vaardigheden en competenties van onderwijzers, jeugdwerkers en jeugdleiders te ontwikkelen over niet-Europees cultureel erfgoed van diaspora (migranten en vluchtelingen) in het VK, Nederland, Roemenië, Slovenië en Turkije.

Het is ook bedoeld om te helpen bij het behoud, de promotie en de integratie van niet-Europees cultureel erfgoed van diasporische gemeenschappen die in Europa wonen. 

DOELGROEPEN

• Opvoeders, jeugdwerkers en jeugdleiders die betrokken zijn bij het behoud en de promotie van cultureel erfgoed en diasporagemeenschappen

• Jonge migranten en vluchtelingen, maar ook lokale kansarme jongeren

BEGUNSTIGDEN

• Gemeenten
• Onderwijsinstellingen 
• Beroepsinstellingen
• Jeugdorganisaties
• Beleidsmakers op lokaal of Europees niveau
• NGO's die betrokken zijn bij de bescherming en bevordering 

van diversiteit, cultureel erfgoed en integratie
• Publieke organisaties en NGO's die betrokken zijn bij het dienen van migranten en vluchtelingen

WAAROM IS DIT INITIATIEF NODIG?

Er is een aanzienlijk aantal cultureel diverse diaspora-gemeenschappen in Europa.

Opvoeders, jonge werknemers en jeugdleiders in veel Europese landen hebben vaak geen inzicht in de geschiedenis, de specifieke culturele kenmerken en het cultureel erfgoed van niet-Europese diaspora (migranten en vluchtelingen).

Om een duurzame en geïntegreerde samenleving te creëren en te beheren, is het belangrijk om de diversiteit van culturele erfgoedruimtes, plaatsen, artefacten en verhalen van diaspora-gemeenschappen die in Europa leven, te erkennen en te begrijpen.

Dit is een bewijs van het feit dat er behoefte is aan het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties van onderwijzers, jeugdwerkers en jeugdleiders voor het behoud, de promotie en de integratie van niet-Europees cultureel erfgoed van diaspora-gemeenschappen in Europa.

PROJECTOUTPUT

• Toolkit bestaande uit dialoogprincipes, tools en methodologieën die worden gebruikt bij het uitvoeren van het onderzoek met betrekking tot de diverse diasporagemeenschappen in Europa

• Digitale kaart en leermateriaal met betrekking tot de geschiedenis en culturele specificiteiten van de niet-Europese diaspora in Slovenië, het VK en Nederland, Roemenië en Turkije

• Mobiele applicatie op gemeenschappelijke plaatsen, ruimtes, verhalen en artefacten van niet-Europese diaspo-ra in Slovenië, het VK en Nederland, Roemenië en Turkije

• Gezamenlijke personeelstraining om digitale tools, onderzoek- en dialoogprocessen voor etnografisch onderzoek in Nederland te introduceren

• Gezamenlijke opleiding van personeel voor de ontwikkeling van een digitale kaart in Roemenië

• Gezamenlijke personeelstraining om de digitale kaart te herzien en de mobiele applicatie in het VK te testen

• Multiplierevenement om projectresultaten in Turkije te introducerenProj. leader 
Ubele
Initiative 
(UK)


Proj. partner
Stichting Interlock 

(NL) 


Proj. partner
Medeniyet Universites
i
(TR)


Proj. partner
Društvo Bodi Svetloba
(SI)


Proj. partner
Sendicatul SLI Neamt

(RO)


Cofinanciering
door
Erasmusplus 
(UK)

Map
Info
Instagram
LinkedIn