I N T E R L O C K
CONNECTING PEOPLE AND IDEAS

Onze projecten


Onze (uitwisselings)programma's bieden aan Sociaal Cultureel Werkers (z.a. jongerenwerkers) de mogelijkheid hun

horizon te verbreden en nieuwe (internationale) ervaringen op te doen. 

Deze programma's bieden ook de mogelijkheid kennis met elkaar uit te wisselen en ervaringen over te dragen. 

Klik in de menu-balk op 'Projecten' voor meer informatie over onze projecten! Map
Info
Instagram
LinkedIn