picture-260021
bobw3
picture-260020
picture-2600
picture-260014
picture-26003
1 Amsterdam
2 Amsterdam
3 Ghana
4 Amsterdam
5 Amsterdam
6 Amsterdam
7 Amsterdam
8 Goldsmiths University London
9 Amsterdam
10 Victoria and Albert Museum London
11 Hackney London
12 Amsterdam
13 Rotterdam
14 Hackney London
15 Cologne
16 Amsterdam
17 London
18 Amsterdam
19 Ouliasten Finland
20 London
21 Amsterdam
22 Cologne
23 Goldsmiths University London
24 Amsterdam
25 Munich
26 Hackney London
27 London
28 Amsterdam
29 Amsterdam
30 Amsterdam
31 Amsterdam
32 Amsterdam
33 Amsterdam
34 Amsterdam
35 Rotterdam
36 London
38 Munich
39 Zagreb Croatia
40 Peckham London
41 Peckham London
42 Amsterdam
44 At Tottenham Hotspur London
45 Zagreb Croatia
46 Peckham London
48 Rotterdam
47 World Museum Rotterdam
49 Zagreb Croatia
43 Cologne
37 Rotterdam
50 Ouliasten Finland
51 Rotterdam
52 Amsterdam
53 Hackney London
54 Rotterdam
55 Rotterdam
56 Peckham London
57 Rotterdam
58 Peckham London
59 Amsterdam
60 Amsterdam

Stichting Interlock verbindt en inspireert

+++ KLIK: PROJECT ACCESS TO OPPORTUNITIES '23-'24! +++

Stichting Interlock is een non-profit organisatie opgericht door de voorzitter, die, voorafgaand aan de oprichting van de organisatie, ruim 16 jaar senior manager was van jongerenwerkers in Amsterdam Zuid Oost, Amsterdam Nieuw West en Amsterdam Noord.

 
Wij willen zowel startende als ervaren professionals die werken met jongeren en jongvolwassenen inspireren, verbinden met Europese soortgenoten en helpen met de ontwikkeling van hun ideeën. Wij richten ons zowel op jongeren, jongerenwerkers als teamleiders.


Wij werken met organisaties en profes-sionals die zich richten op jongeren en jong volwassenen met als doel: het werken aan horizon verbreding van het werk, het op-doen van nieuwe ervaringen en delen van je eigen kennis en ervaring met soortgenoten in Europa.


Het werken met jongeren staat centraal, werken aan talentontwikkeling, werken aan participatie, werken aan het verbeteren van de sociale en economische status van jongeren.


Wij zien dat de deelnemers van onze projecten hun nieuwe ervaringen direct kunnen toepassen in hun werk. De deelnemers doen vaardigheden op die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het jongerenwerk.


Wij werken aan het vergroten van de capaciteit van organisaties die met jongeren werken buiten de formele leeromgeving, en die focussen op jongeren met een migratie-achtergrond die andere uitdagingen moeten overwinnen dan hun leeftijdsgenoten met een niet-migranten achtergrond.

MISSIE


Interlock inspireert, stimuleert en faciliteert bij persoonlijke groei. Wij helpen met het verwerven van kennis, ervaring en deskundigheid.VISIE


Interlock inspireert anderen vanuit haar passie en helpt ook met de verbetering van de positie in de maatschappij.


Wij stimuleren deelnemers gebruik te maken van hun eigen capaciteit en hun eigen sociale omgeving, waardoor zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij.

ONZE KERNWAARDEN


- betrouwbaar
- deskundig
- toegankelijk
- sociaal
- creatief
- open-minded
- samenwerken
- empoweren

Translate

CLICK & VISIT OUR IG!