picture-260021
bobw3
picture-260020
picture-2600
picture-260014
picture-26003

Onze Erasmus+ uitwisselingsprojecten

Stichting Interlock heeft sinds de oprichting met meer dan 70 jongerenwerkprofes-sionals rechtstreeks (en met meerdere indirect) samengewerkt door hun deelname aan onze Erasmus+ programma's.


Wij hebben de afgelopen 7 jaar diverse Erasmus+ KA 2-programma’s bedacht, beschreven en geleid. In 2016 zijn wij gestart met ons eerste project, een uitwisseling (met startdatum 2016) met jongerenwerkers uit Londen en Amsterdam Zuidoost. Het project had als doel het diaspora-jongerenwerk vanuit een pedagogisch oogpunt te vergelijken met elkaar. Wat waren de werkzame elementen in de methodieken in Londen en de methodieken in Amsterdam Zuidoost.  

 
Wij hebben de goede ervaringen tussen de partnerorganisaties in Nederland en Engeland bestudeerd, beschreven en geoefend. Dit heeft geleid tot het combineren van de beste jongerenwerk methodieken van beide steden, waardoor de kwaliteit van jongerenwerk binnen de organisaties die bij het project betrokken waren, werd verhoogd.

 
Bij dit Strategisch Partnerschap (Key Action 2) waren 30 jongerenwerkers, een onderzoeker en twee senior managers betrokken die de beste praktijken voor jongerenwerk in de diaspora (inclusief de Afrikaanse diaspora) hebben onderzocht.

 
Hierna hebben wij verschillende uitwisselingen (KA1) en partnerschapsprogramma's (KA2) geleid én in samengewerkt. Wij hebben ook deelgenomen aan diverse trainingen georganiseerd door Salto Youth (www.salto-youth.net)

 
In de afgelopen jaren, 2018 tot 2024, hebben we samengewerkt met collega's (organisaties) uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Turkije en Italië aan een reeks van KA202 Erasmus+ uitwisselingsprojecten, waarvan twee Black to the Future programma's (de eerste geleid door The Ubele Initiative (UK) en de tweede door Migrafrica (Duitsland). Zie onze webpagina voor meer informatie.

 
Met deze ervaringen bouwen wij door aan toekomstige projecten, wij blijven hierdoor bijdragen aan de kwaliteit van het jongerenwerk in Nederland.

 


Onze inzet zal bijdragen aan het verbeteren van de toegepaste methodieken in het werken met diaspora jeugd. Wij verwachten een verbetering van de kwaliteit


welke ook tot voordeel zal zijn in het werken met andere groepen in de samenleving.


De programma's/projecten met jongeren hebben zich met informele leer methodieken gericht op talent ontwikkeling (dans, theater, muziek), algemene ontwikkeling en cultureel erfgoed.


Onze eigen vaardigheden hebben wij kunnen uitbreiden met kennis en vaardigheden rond het organiseren, faciliteren van (internationale) projecten,

projectmanagement, programmaontwerp en -implementatie).


Wij werken met andere jongerenorga-nisaties om nieuwe methodieken van leiderschap en tools voor sociale innovatie en sociale verandering te verkennen, waarvan er enkele zijn geïntroduceerd als onderdeel van de twee Black to the Future projecten.


Deelnemers aan onze programma's worden aangemoedigd om hun activiteiten verder te ontwikkelen en te verbeteren door de benadering die onze programma’s/ projecten bieden.

Onze programma’s richten zich op het nemen van actie en bedenken van oplossingen. De deelnemers zijn hierdoor in staat meer kansen te creëren voor jongeren die het gevoel hebben langs de kant te staan en niet voldoende (kunnen) deelnemen aan de maatschappij.


Door onze internationale manier van werken leren we jongeren en jongerenwerkers hun cultuur te waarderen, hun empathisch vermogen te vergroten en hun creativiteit te ontdekken.


Stichting Interlock werkt op projectbasis samen met verschillende professionals en organisaties op het gebied van jeugd. Onze organisatie bundelt de krachten en brengt de juiste professionals met de juiste ervaring samen. We begrijpen wat er nodig is, weten de juiste ervaringen te koppelen en weten succes te behalen.

Erasmusplustafel.JPG

Translate

CLICK & VISIT OUR IG!