picture-260021
bobw3
picture-260020
picture-2600
picture-260014
picture-26003

Onze Erasmus+ uitwisselingsprojecten

Sinds onze oprichting heeft Stichting Interlock met meer dan 70 jongerenwerkprofessionals rechtstreeks (en met meerdere indirect) samengewerkt middels het uitvoeren van Erasmus+ programma's.


Wij hebben de afgelopen 7 jaar diverse  Erasmus+ KA 2-programma’s bedacht, beschreven en geleid, met als starter een uitwisseling in 2016 met jongerenwerkers in Londen en Amsterdam Zuidoost. Het doel van het project was om de diaspora-jongerenwerk methodieken in Londen en de diaspora-jongeren-werk methodieken in Amsterdam Zuidoost te vergelijken.


Wij hebben de goede ervaringen tussen de partnerorganisaties in Nederland en Engeland bestudeerd, beschreven en geoefend. Dit leidde tot het combineren van de beste jongerenwerk methodieken van beide steden, waardoor de kwaliteit van jongerenwerk binnen de organisaties die bij het project betrokken waren, werden verhoogd.


Bij dit Strategisch Partnerschap (Key Action 2) waren 30 jongeren-werkers, een onderzoeker en twee senior managers betrokken die de beste praktijken voor jongerenwerk in de diaspora (inclusief de Afrikaanse diaspora) hebben onderzocht.


Hierna hebben wij verschillende uitwisselingen (KA1) en partnerschapsprogramma's (KA2) geleid én erin samengewerkt. Ook hebben wij deelgenomen aan verschillende trainingscursussen die door Salto Youth worden georganiseerd.


In de afgelopen jaren, met name 2018 tot 2024, hebben we samengewerkt met collega's uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Turkije en Italie aan een reeks van Erasmus+ uitwisselingsprojecten, waarvan twee Black to the Future programma's (de eerste geleid door The Ubele Initiative (UK) en de tweede door Migrafrica (Duitsland). Zie onze webpagina voor meer informatie.


Met deze ervaringen bouwen wij door aan toekomstige projecten, op deze wijze kunnen wij blijven bijdragen aan de kwaliteit van het jongerenwerk in Nederland.

Dit zal het werk met migranten beter mogelijk maken en ook methodisch jongerenwerk van goede kwaliteit opleveren welke ook tot voordeel zal leiden in het werken met andere groepen in de samenleving.


De programma's/projecten waaraan we hebben deelgenomen, omvatten dans, theater en drama, muziek leren en spelen, beroeps- en inzetbaarheidsvaardigheden, taal- en studielessen en cultureel erfgoed.


We hebben de leadership vaardigheden van ons eigen team kunnen uitbreiden (naast de ondersteuning van andere organisaties) in vaardigheden rond het organiseren en faciliteren van verschillende projecten (met name projectmanagement, programmaontwerp en -implementatie).


Wij werken samen met andere jongerenorganisaties om nieuwe methodieken van leiderschap en tools voor sociale innovatie en sociale verandering te verkennen, waarvan we er enkele konden introduceren als onderdeel van de twee Black to the Future projecten.


Deelnemers aan onze programma's worden aangemoedigd om hun werkmethodieken te ontwikkelen en te verbeteren door de actiegerichte en oplossingsgerichte benadering die onze programma’s/ projecten bieden. Hierdoor zijn zij in staat meer kansen creëren voor jongeren die het gevoel hebben langs de kant te staan en niet voldoende deel te nemen aan de maatschappij.


Door onze interactieve en internationale manier van werken leren we jongeren en jongerenwerkers hun authenticiteit te waarderen, hun empathisch vermogen te vergroten en hun creativiteit te ontdekken.


Stichting Interlock werkt op projectbasis samen met verschillende professionals en organisaties op het gebied van jeugd. Onze organisatie bundelt de krachten en brengt de juiste professionals met de juiste ervaring samen. We begrijpen wat er nodig is, weten de juiste ervaringen te koppelen en weten succes te behalen.


Klik in de menu-balk op 'Projecten' en bekijk onze uitwisselingen!

Erasmusplustafel.JPG

Translate

CHECK OUT OUR IG!