picture-260021
bobw3
picture-260020
picture-2600
picture-260014
picture-26003

Privacy - en Cookie verklaring mei 2018Stichting Interlock, gevestigd te Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: www.stichtinginterlock.nl, info@stichtinginterlock.nl


John Lachman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Interlock. Hij/zij is te bereiken via johnlachman@stichtinginterlock.nlPersoonsgegevens die wij verwerken


Stichting Interlock verwerkt en bewaart geen persoonsgegevens in een klantenbestand die u via ons Contactformulier, per email of telefonisch heeft verstrekt.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Stichting Interlock neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stichtinginterlock.nlHoe lang we persoonsgegevens bewaren


Stichting Interlock bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig, met name totdat uw vraag/verzoek is afgewikkeld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:


Persoonsgegevens: Bewaartermijn: één week na ontvangst
Reden Personalia: Bewaartermijn: één week na ontvangst
Emailadres : Bewaartermijn: één week na ontvangstGegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Interlock en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtinginterlock.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Stichting Interlock wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtinginterlock.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Delen van persoonsgegevens met derden


Stichting Interlock verstrekt uitsluitend met uw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Stichting Interlock maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein en tijdelijk bestand die op uw computer wordt opgeslagen. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw gegevens worden opgeslagen. De cookies accepteert u door op 'Ok' in de cookiebanner te klikken als u onze website voor het eerst bezoekt. U kunt er ook voor kiezen om uw cookievoorkeuren in uw browser aan te passen.Inloggen via derde partijen


Stichting Interlock biedt u de mogelijkheid om op haar websites in te loggen via uw account bij een derde partij (bijvoorbeeld Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn). Stichting Interlock is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, verwijzen wij u naar het privacy beleid van de betreffende partij.Hoofddorp, mei 2018.

Translate

CHECK OUT OUR IG!