picture-260021
bobw3
picture-260020
picture-2600
picture-260014
picture-26003
3135694C-6592-4C1C-A451-5D91FA9B84A6.png

A2O YWMC

Access To Opportunities: Youth Work in Migrant Communities

2023-2024

Met ons nieuw project Access To Opportunities hopen wij tegemoet te komen aan een belangrijke behoefte binnen het Jongerenwerk, nl. het krijgen van meer erkenning voor Jongerenwerkers met een migratie achtergrond.


Uit een onderzoek van de Raad van Europa (Unal 2019) blijkt dat Jongerenwerkers met een migratie achtergrond weinig tot niet gezien worden in het werkveld en een mindere participatie graad vertonen dan hun collega’s in het veld.


Aan dit onderzoek hebben 580 jongerenwerkers meegewerkt. Van deze respondenten waren er slechts 3 uit Nederland, 7 uit Duitsland, 12 uit Portugal en 18 uit Italië.


Aan de hand hiervan hebben wij dit project met de partnerlanden ontwikkeld om te werken aan de ontwikkeling van de competenties van deze Jongerenwerkers.

In vier landen zullen wij ons richten op de volgende onderwerpen (zie ook de 'work packages' in het Engels onderin):

  • In Nederland zullen wij kijken naar het onderwijs systeem en op welke manier er aandacht wordt gegeven aan het specifiek werken met jongeren met een migratie achtergrond binnen de opleiding Sociaal Werk.

  • In Portugal zullen wij kijken naar de mate van participatie in het Jongerenwerk

  • In Italië zullen wij ons richten op het monitoren van kwaliteit van het Jongerenwerk

  • Tot slot zullen wij ons in Duitsland richten op de kwaliteit van de Jongerenwerk organisaties.


Alle studiereizen hebben een element van leren van de bezoeken van organisaties, workshops/activiteiten en evaluatiemomenten.

Aan dit project zullen er In totaal 80 jongerenwerkers van verschillende organisaties meedoen (20 per land/bezoek). Het is de bedoeling dat wij na afronding van het project minimaal 300 jongeren via de deelnemende jongerenwerkers bereiken. De deelnemers van het project zullen na elke studiereis getoetst worden op verkregen competenties, hiervoor zullen zij een YouthPass ontvangen.

Translate

CLICK & VISIT OUR IG!